Gewone betalingsregels belastingen weer van kracht

Eind september hebben ondernemers een brief van de Belastingdienst gekregen dat de  invorderingsmaatregelen van niet betaalde belastingen wegens corona weer worden opgestart.  Wat betekent dit en wanneer moet je rekening houden met welke acties van de Belastingdienst  en de mogelijkheden voor jou als ondernemer. 

Eind september is de Belastingdienst begonnen met het versturen van vooraankondigingen dat de  invorderingsmaatregelen weer zijn opgestart. De Belastingdienst heeft in de planning staan om:

  • vanaf begin oktober 2021 de betalingsherinneringen te versturen;
  • vanaf begin november 2021 de aanmaningen te versturen; en
  • vanaf begin januari 2022 de dwangbevelen te versturen.

Voor welke belastingschulden geldt dit?

Dit geldt alleen voor belastingen waarvoor je een betalingsachterstand heeft en waarvoor je geen (bijzonder) uitstel van betaling hebt. 

Let op. Kun je je belastingschulden niet tijdig betalen, dan kun je proberen via de gewone regels uitstel  of een betalingsregeling te krijgen. Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis kun je immers  niet meer aanvragen na 30 september 2021.

Kort betalingsuitstel

Je kunt vier maanden uitstel van betaling krijgen vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag. Hiervoor  moet u aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • je hebt eerder altijd op tijd aangifte gedaan;
  • je totale openstaande belastingschuld (loonheffing, btw, inkomstenbelasting,  vennootschapsbelasting, toeslagen, e.d.) is minder dan € 20.000. Een belastingschuld waartegen  je bezwaar heeft gemaakt en uitstel van betaling heeft gekregen, telt niet mee;
  • je hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel heeft gekregen; • je hebt niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling  gekregen wegens betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.

Let op. Je kunt geen kort telefonisch uitstel krijgen voor een voorlopige aanslag inkomstenbelasting  of vennootschapsbelasting over 2021 met een datum die vóór 1 november 2021 ligt.

Hoe aanvragen?

Je kunt pas kort telefonisch uitstel van betaling aanvragen als je de (naheffings)aanslag hebt ontvangen. De RekenMeesters vraagt het uitstel voor je aan of je doet dit zelf via de  Belastingtelefoon 0800 0543.

Langer betalingsuitstel nodig?

Heb je langer uitstel nodig of voldoe je niet aan de voorwaarden voor kort telefonisch uitstel, dan kun je een betalingsregeling voor maximaal 12 maanden afspreken. De periode van 12 maanden begint te  lopen vanaf de laatste betaaldatum van de belastingaanslag waarvoor je de betalingsregeling aanvraagt.  Om hiervoor in aanmerking te komen moet je minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een zekerheidsstelling, zoals een hypotheekrecht, verpanding of een bankgarantie die  gelijk is aan de waarde van de schuld;
  • Je hebt geen openstaande aanslag motorrijtuigenbelasting.

Let op. Voorkom aanmaningskosten en verstuur het formulier langer betalingsuitstel vóór de uiterste  betaaldatum van de aanslag of laat de RekenMeesters dit doen.