Belastingen 2022 voor particulieren

Onbelast thuiswerkvergoeding

Indien je meer dan 128 dagen per jaar thuis werkt kun je per 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding ontvangen van je werkgever van maximaal € 2 per dag. Dit valt meestal binnen de WKR (werkkostenregeling) waardoor dit onbelast is. Voor het inrichting van een thuiswerkplek was al eerder een onbelaste vergoeding mogelijk.

Hypotheekrenteaftrek lager in 2022

In 2022 wordt de hypotheekrenteaftrek verder afgebouwd als u een eigen woning heeft en uw inkomen meer is dan € 68.507. Van aftrekposten is in 2022 nog maximaal 40% aftrekbaar i.p.v 43% in 2021.

Inkomstenbelasting

De belastingschijven m.b.t. de inkomstenbelasting in 2022 veranderen iets in positieve zin ten opzichte van 2021 nl. de eerste schijf (tot een inkomen van € 69.398) gaat van 37,10% naar 37,07 inkomstenbelasting en de tweede schijf blijft gelijk op 49,5% inkomstenbelasting.

Heffingsvrij vermogen box 3 omhoog in 2022

Het vermogen dat in box 3 is vrijgesteld van belasting gaat iets omhoog naar € 50.650 per persoon t.o.v. € 50.000 in 2021. Voor fiscaal partners bedraagt dit dus € 101.300. Het belastingtarief in box 3 blijft 31%.