Belastingen 2022 voor ondernemers

Uit het Belastingplan op Prinsjesdag 2021 zijn ook voor ondernemers met weer zaken gebleken waar we rekening mee moeten houden in 2022.

Zelfstandigenaftrek in 2022

Zo daalt de gewone zelfstandigenaftrek in 2022 verder van € 6.670 naar € 6.310 voor ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De zelfstandigenaftrek in het algemeen zal jaarlijks verder dalen tot €3.240 in 2036.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) in 2022

De milieu-investeringsaftrek kent 3 percentages van milieu-investering. De aftrek voor een investering in categorie I wordt verhoogd van 36% naar 45%. De aftrek in categorie II wordt verhoogd van 27% naar 36% en de aftrek in categorie III wordt verhoogd van 13,5% naar 27%. Een voorbeeld hierin is b.v. een elektrische bestelauto voor categorie I.

TOGS en VLS

De tegemoetkoming voor ondernemers inzake TOGS en VLS worden met terugwerkende kracht vrijgesteld van winstbelasting.

Bijtelling elektrische auto van de zaak

De bijtelling van volledig elektrische auto’s tot € 35.000 gaat in 2022 naar 16%. Voor het overige blijft de bijtelling op 22% behalve voor auto’s op zonne-energie en waterstof. Voor deze auto’s is de bijtelling 6%.

Werkkostenregeling (WKR) voor ondernemers met werknemers

Als de werknemer minimaal 128 dagen per week thuis werkt mag de werkgever € 2 per dag onbelast verstrekken als vergoeding. De vrije ruimte van de WKR bedraagt in 2022 3% van het loon met een maximum van €12.000 vermeerderd met 1,18% van het loon voor zover de totale loonsom niet meer dan € 400.000 bedraagt.